Nomenclator Planetar

PLANETELE ÎN ASTROLOGIE

Cuvântul ”planetă” derivă din grecescul ”plané”și poate înseamna: pribegire, hoinăreală, rătăcire, înșelare sau eroare. Consider că acest cuvânt încă își păstrează sensul și este potrivit pentru disciplina astrologică. În mișcarea lor aparentă, planetele prezintă abateri de la curs. Planetele migrează din zodie în zodie perfectând mai multe faze cu Soarele. Astfel, planetele sunt surprinse pe traseu în două  ipostaze, fie se mișcă (direct sau retrograd), fie staționează.

În antichitate, cuvintele ”astér” și ”astron” au fost folosite atât pentru stelele fixe cât și pentru planete, mai puțin pentru Soare și Lună. Posibil că cele două au fost ferite de această terminologie fiindcă migrația lor din zodie în zodie este făcută fără întreruperi. Așadar, ele nu hoinăresc cum o fac celelalte planete, perfectând un traseu clar, fără abateri de la curs.

Grecescul ”astér” înseamnă stea. ”Astér” este înrudit cu verbul ”strónnuó” și poate însemna: a dispersa, a împrăștia, a răspândi sau a presăra. Același ”astér” este înrudit și cu adjectivul ”stereos”, iar acesta poate însemna solid, statornic sau fix. Consider că și acest cuvânt își păstrează sensul. Dispersia și fixitatea sunt caracteristici primare pentru stelele fixe. Aparent, stelele par să fie împrăștiate pe boltă cerească, fără o ordine anume, dar păstrând o distanță fixă între ele.

Tabelul. 1 Corespondența numelor și vocalelor

1. Ἄρης

Ἄ-ρης

Arēs Marte Πυρόεις Puroeis Cel care arde (în flăcări) Αα alpha

scurt

2. Ἑρμῆς,

Ἑρ-μῆς

Ἑρμέὲς

Hermēs Mercur Στίλβων Stilbōn Cel care licăreşte (sclipeşte) Εε epsilon

contractare

3. Σελήνη,

Σε-λή-νη

Ἄρτεμις

Selēnē -Artemis Luna Σέλας Selas Torţă (Flacără Luminoasă) Ηη eta

natural

4. Ἀφροδίτη

Ἀφ-ρο-δί-τη

Aphroditē Venus Φωςφόρος Phōsphoros Cea care poartă torţa Ιι iota

lung

5. Κρόνος

Κρό-νος

Kronos Saturn Φαίνων Phaenōn Cel care
străluceşte
Οο omicron

scurt

6. Ζεύς

Ζεύς

Zeus Jupiter Φαέθων Phaethōn Cel care
radiază
Υ υ  upsilon

lung

7. Ἥλιος

Ἥ-λι-ος

Ἀπόλλων

Hēlios-Apollo Soare Φῶς Phós Lumină Ω ω omega

contractare

Planetele în astrologie
Planetele în astrologie: Saturn, Jupiter, Marte, Soarele, Venus, Mercur, Luna
%d bloggers like this: