November 2016

Nomenclator Planetar

Nomenclator planetar

Cuvântul ”planetă” derivă din grecescul ”plané”și poate înseamna: pribegire, hoinăreală, rătăcire, înșelare sau eroare. Consider că acest cuvânt încă își păstrează sensul și este potrivit pentru disciplina astrologică. În mișcarea lor aparentă, planetele prezintă abateri de la curs. Planetele migrează din zodie în zodie perfectând mai multe faze cu Soarele. Astfel, planetele sunt surprinse pe traseu în două  ipostaze, fie se mișcă (direct sau retrograd), fie staționează.

În antichitate, cuvintele ”astér” și ”astron” au fost folosite atât pentru stelele fixe cât și pentru planete, mai puțin pentru Soare și Lună. Posibil că cele două au fost ferite de această terminologie fiindcă migrația lor din zodie în zodie este făcută fără întreruperi. Așadar, ele nu hoinăresc cum o fac celelalte planete, perfectând un traseu clar, fără abateri de la curs.

Grecescul ”astér” înseamnă stea. ”Astér” este înrudit cu verbul ”strónnuó” și poate însemna: a dispersa, a împrăștia, a răspândi sau a presăra. Același ”astér” este înrudit și cu adjectivul ”stereos”, iar acesta poate însemna solid, statornic sau fix. Consider că și acest cuvânt își păstrează sensul. Dispersia și fixitatea sunt caracteristici primare pentru stelele fixe. Aparent, stelele par să fie împrăștiate pe boltă cerească, fără o ordine anume, dar păstrând o distanță fixă între ele.

În astrologie, stelele fixe sunt considerate doar atunci când răsar împreună cu o secțiune din ecliptică, respectiv doar atunci când acestea ocupă o zodie. Aceasta situație poate fi pusă pe seama mișcarea aparente a acestora, mișcare ce nu este centrată pe Pământ.

Fig. 1 Corespondența dintre planete și vocale

 

Nume grecesc Nume grecesc Vocală grecească Nume latin Traducere și adaptare în limba română  din limba greacă

 

Traducere și adaptare în limba română  din limba latină

 

1 Ἄρης, Ἄ-ρης Arēs Αα alpha Mars Ares Marte
2 Ἑρμῆς, Ἑρ-μῆς, Ἑρμέὲς Hermēs Εε epsilon Mercurius Hermes Mercur
3 Σελήνη, Σε-λή-νη, Ἄρτεμις Selēnē -Artemis Ηη eta Luna Selena Luna
4 Ἀφροδίτη,  Ἀφ-ρο-δί-τη Aphroditē Ιι iota Venus Afrodita Venus
5 Κρόνος,  Κρό-νος Kronos Οο omicron Saturnus Kronos Saturn
6 Ζεύς, Ζεύς Zeus Υ υ  upsilon Iuppiter Zeus Jupiter
7 Ἥλιος, Ἥ-λι-ος, Ἀπόλλων Hēlios -Apollo Ω ω omega Sol Helios Soare

 

 • Contact

 • Urmărește!

  Facebook
  Facebook
  Google+
  http://www.astrorecord.com/index.php/2016/11/
  Twitter
  YouTube